Potrzeba Klienta wyzwaniem dla Producenta

Historia

17 października 1994 roku zarejestrowaliśmy GRANPOL sp. Z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi k/Włocławka.

Był to wynik doświadczeń z funkcjonowania GRANPOL sp. Jawnej. Zaczynaliśmy w składzie trzyosobowym –  dwóch chemików i specjalista od finansów. Uznaliśmy, że nasze kwalifikacje dają podstawy do rozsądnego, ukierunkowanego na powodzenie prowadzenia firmy przetwarzającej tworzywa.

Analiza ówczesnego rynku tworzyw utwierdziła nas w przekonaniu, że oparcie firmy na produkcji niszowej pozwoli na stabilną działalność. Mieliśmy świadomość, że konsekwencją takiego wyboru będzie produkcja małotonażowa, ukierunkowana na rozdrobniony rynek odbiorców, ograniczone możliwości automatyzacji procesu produkcyjnego. Czas potwierdził słuszność naszego wyboru.

Sukcesywnie poszerzaliśmy asortyment wyrobów, pozyskiwaliśmy nowych odbiorców, doskonaliliśmy jakość naszych produktów, zwiększaliśmy zdolności produkcyjne. W 2007 roku wdrożyliśmy przetwórstwo kauczuków SBS i SEBS dostarczając surowiec do zastosowań technicznych.

Na przestrzeni ponad 20 lat zmieniła się struktura właścicielska . Grono trzech założycieli zmniejszyło się do jednego.

Od sierpnia 2017 roku w wyniku umowy kupna-sprzedaży objąłem 100% udziałów Spółki.

Decyzję o nabyciu 100% udziałów podjąłem po uzyskaniu deklaracji dwojga pozostałych Członków Zarządu – Marty Szczypka i Grzegorza Szczypka o sukcesywnym przejmowaniu firmy. W ten sposób Granpol Sp. z o.o. stał się firmą rodzinną.

 

Stanisław Chmielewski

Doradzamy naszym partnerom na każdym etapie współpracy.

Masz pytania?