Potrzeba Klienta wyzwaniem dla Producenta

Polityka jakości

Jako właściciel firmy „Granpol” Sp. z o.o. deklaruję:

  1. Spełnianie wymagań naszych klientów, wymagań prawnych i technicznych dotyczących realizacji nadrzędnego celu strategicznego organizacji jakim jest dostarczanie najwyższej jakości granulatów GRANWIN, GRANTER, GRANSEB, koncentratów barwiących i usług zgodnych  z oczekiwaniami klientów,
  2. Rozwijanie firmy oraz zapewnianie zasobów do realizacji bieżących zadań i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania poprzez spełnianie wymagań normy ISO 9001,
  3. Bieżące analizowanie poziomu zadowolenia naszych klientów i doskonalenie współpracy zarówno z Klientami wewnętrznymi, którymi są Pracownicy firmy oraz zewnętrznymi których stanowią odbiorcy końcowi, dostawcy oraz  instytucje współpracujące,
  4. Ciągłe doskonalenie wszystkich procesów organizacji a w szczególności procesów produkcji, sprzedaży  i zakupu w celu realizacji i promocji podejścia i myślenia procesowego,
  5. Ciągłe doskonalenie jakości wszystkich wyrobów i usług realizowane poprzez proces planowania, analizowania potrzeb Klientów oraz corocznej oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  6. Przywództwo realizowane poprzez przyjęcie odpowiedzialności za skuteczność Systemu Zarządzania Jakością, wytyczanie kierunków działania i celów organizacji oraz zapewnienie stałego osiągania zamierzonych wyników i efektów działalności,
  7. Oferowanie nowych wyrobów i technologii dostosowanych do potrzeb klientów oraz ciągłe ich doskonalenie poprzez ustawiczne przewidywanie, planowanie oraz monitorowanie otoczenia biznesowego w oparciu o bieżącą analizę ryzyk i szans przedsiębiorstwa,
  8. Podnoszenie kwalifikacji pracowników, świadomości znaczenia jakości oraz wiedzy w organizacji poprzez regularne szkolenia wewnętrzne oraz coroczne egzaminy stanowiskowe,
  9. Przeprowadzanie bieżących przeglądów Polityki Jakości, Celów Organizacji, dostępności zasobów wspierających realizację procesów oraz skuteczności działań operacyjnych w celu ustawicznego badania przydatności, adekwatności oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

 

Niniejsza Polityka Jakości jest przekazana do wiadomości i stosowana przez każdego pracownika firmy „Granpol” Sp. z o.o. poprzez przyjęcie odpowiedzialności za efekty realizacji celu strategicznego organizacji.

 

 Stanisław Chmielewski
Prezes Zarządu/Dyrektor