Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż od 25 maja 2018r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym oraz dokumentacji handlowej (zapytanie ofertowe, mail, oferta) jest Granpol Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi, przy ul. Jana Pawła II 2a, zwany dalej: „Administratorem”.
Mogą państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@granpol.com.pl lub telefonując pod numer: 601-63-49-61

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie w celu:

  • nawiązania współpracy handlowej na podstawie zainteresowania naszą ofertą oraz podjęcia niezbędnych działań przed rozpoczęciem współpracy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – dalej RODO,
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości współpracy.

5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres współpracy handlowej.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych osobowych edytowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.